Автомашины хөнгөн цагаан

  • Automobile aluminium profile

    Автомашины хөнгөн цагаан профиль

    Хуажиан Хөнгөн цагаан группын судалгаагаар эрчим хүчний хэрэглээний 75 орчим хувь нь автомашины жинтэй холбоотой байдаг тул автомашины жин буурч байгаа нь түлшний зарцуулалт болон ялгаруулалтыг үр дүнтэй бууруулах боломжтой юм. Гантай харьцуулбал хөнгөн цагаан нь илт давуу талтай.